Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP Sokółka

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, iż:

  1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Sokółce z siedzibą przy ul. Białostockiej 69 B, 16-100 Sokółka.

  2. W Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce wyznaczony został inspektor ochrony danych, kontakt: iod.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl, tel. kontaktowy: 85 670-47-29.

  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
    i wykonywania kar.

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych) jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana prawa zostały naruszone przez przetwarzanie jego danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Ww. uprawnienia w pewnych sytuacjach mogą być ograniczone przepisami szczegółowymi

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.05.2019
Data modyfikacji 21.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Żdanuk
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Żdanuk
do góry