Struktura KPP w Sokółce - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 

 1. Kierownictwo Komendy stanowią:

  1. Komendant Powiatowy Policji;
  2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.
    
 2. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Wydział Kryminalny;
  2. Wydział Prewencji;
  3. Wydział Ruchu Drogowego;
  4. Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych;
  5. Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia;
  6. Zespół Administracyjno – Gospodarczy;
  7. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki;
  8. Jednoosobowe stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  9. Posterunek Policji w Janowie;
  10. Posterunek Policji w Krynkach;
  11. Posterunek Policji w Kuźnicy.
    
 3. Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej:

  1. Kierownictwo:
  • Komendant Komisariatu Policji;
  • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji.
  1. Zespół Kryminalny;
  2. Referat Prewencji;
  3. Zespół ds. Administracyjno – Gospodarczy;
  4. Posterunek Policji w Suchowoli.

Metryczka

Data publikacji 22.10.2008
Data modyfikacji 03.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Piktel
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Tuszkowski KWP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Tuszkowski
do góry