Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status Prawny Komendy Powiatowej Policji w Sokółce reguluje:

 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)
 2. Zarządzenie Nr 191 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
 3. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 4. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 1 października 2008r.
 5. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 16 marca 2009r., zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 6. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 26 maja 2009r., zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 7. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 28 sierpnia 2009r., zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 8.  Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 12 listopada 2009r., zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 9.  Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 22 stycznia 2010r., zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 10.  Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 11 kwietnia 2011r., zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 11.  Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 12 lipca 2011r., zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 12. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 30 grudnia 2011r., zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 13. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 4 września 2012r., zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
 14. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 30 marca 2015r., zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce - załącznik poniżej

Pliki do pobrania

 • 01.06.2016 08:00
  127.13 KB

Metryczka

Data publikacji 14.07.2008
Data modyfikacji 01.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Piktel
do góry